Onderzoekgeschiedenis            contact of vragen?
                                   Start Glasinlood en Tiffany Bédoin/ Provence Schlötjes Familie

Start
Omhoog
Web-bibliografie

Onderzoeksgeschiedenis

naar de stamboom van de Familie Schlötjes

Uitgangssituatie: Via eerder onderzoek en navraag (o.a. bij Tante Rie) waren de zonen en dochters van de Amsterdamse stamvader: Cornelia Francisca, Petronella Cornelia, Gerhard en Franciscus redelijk in kaart gebracht. Maar van hun vader, de “stamvader” en moeder wisten we weinig. Genlias leverde in eerste instantie weinig op. Nu staat er meer op. Zie ook:
Via de website van het gemeentearchief Amsterdam (http//gemeentearchief.amsterdam.nl) kon ik verder komen: het bleek dat de zogenaamde gezinskaarten (gemaakt vanaf 1893-1943) gedigitaliseerd waren. Op het scherm verschenen de zonen dus als gezinshoofden. Voor raadpleging moest naar het archief gegaan worden.
Dat deed ik op dinsdag 18 januari 2005. Ik maakte kopieën van de gezinskaarten van: Gerhard (mijn opa), Petronella Cornelia, Franciscus, Diederich (tweelingbroer), Diederik (mijn vader), Hendrika (dochter van Franciscus).
Op de kaarten staan veel gegevens: de kinderen, geboortedata en woonadressen. Maar vaak zijn ze ook onvolledig dan wel onleesbaar (het zijn microfiches in de jaren dertig gemaakt, de originelen zijn in de 2e WO verbrand).

Bijzonderheden van de kaarten

(voor zover al niet in stamboom genoemd):

Ieder staat te boek als NH (Nederlands Hervormd)

Gerhard: beroep kantoorbediende, Henny: modiste, Chris: bankbediende, Diederik: kantoorbediende.
Ze hebben gewoond vanaf 1909: Govert Flinckstraat 236, 1913 Van Woustraat 71, 1927 Jacob Obrechtplein 9 III(zoals Rietje al vermeldde, het is logischer dat hier het kleine balkonnetje is), 1936 Johannes Verhulsstraat 147 hs.

Petronella Cornelia: geboren in Rotterdam, fröbelonderwijzeres, in 1912 gaat ze naar Abcoude, keert in 1926 terug in Amsterdam (na dood moeder?), gaat in 1932 naar Hilversum (Eikenlaan 30, bij Diederich), komt in 1935 terug in Amsterdam, trek in 1936 bij Frans in (Middenweg)

Franciscus: kantoorbediende, adres Middenweg 158 hs (daarvoor nummer 82). In 1921 uit Watergraafsmeer gekomen. In de jaren 20 (tussen 1920-1923) woont ook Lydia Johanna (een zus van Wilhelmina, zijn vrouw) in het huis. Er is geen kaart van adressen, zoals bij de andere gezinskaarten. Ook kwam ik nergens zijn dubbele naam tegen.

 

Diederich: reiziger in laboratoriumbenodigdheden (?). Heeft op heel veel adressen gewoond: ook in 3e Weteringsdwarsstraat, eigenaar van Hulst, man van Cornelia Francisca, bij haar in huis(??). In 1929 naar Hilversum (Eikenlaan 30), in 1935 weer terug, sinds 1936 bij broer Franciscus, Middenweg)

Diederik (mijn vader): heeft kennelijk tussen ’36 en ’38 kortstondig zelfstandig gewoond: Lekets 154, daarna terug naar ouderlijk huis (toen: J. Verhulststraat)

Hendrika: beroep leerlingverpleegster, reden van aparte kaart onduidelijk: adresvermelding: Sarphatistraat 104; onduidelijke dateringen, vermoedelijk: 1938: eigen kaart (staat op kaart van Franciscus).

Omdat de “oude Schlötjes” al voor 1893 een gezin had, is daar geen gezinskaart van. Dus moest ik het bevolkingsregister raadplegen. Na wat zoekwerk vond ik de microfiche waarop de hele familie bij elkaar stond (het is eigenlijk ook een soort gezinskaart, maar dan in een folioboek, samen met andere families op een blad):

Diederik Schlötjes geb. Rotterdam 20-5-1847 overleden 16-3-1917, beroep kantoorbediende/directeur
getrouwd met Hendrika Knoust geb. Rotterdam 24-8-1845 overleden Abcoude 4-4-1926. Getrouwd Rotterdam 11-6-1873. Kinderen:

Petronella Cornelia geboren Rotterdam 20-4-1874, 6-4-1907 naar Abcoude gegaan;
Cornelia Francisca geboren Rotterdam 21-1-1875, getrouwd 14-5-1908 met Mattheus Adrianus van Hulst
Gerhard, geboren ’s Gravenhage 28-1-1878, getrouwd 8-6-1905 (eigen kaart)
Diederich, geboren Amsterdam 5-2-1883: 14-5-1904: naar Utrecht, 2-10-1906 weer terug, sinds 1-11-1917 eigen kaart (dus na overlijden vader)
Franciscus, geboren Amsterdam 5-2-1883, getrouwd 21-5-1918, naar Watergraafsmeer
Hendrik, geboren Amsterdam 8-8-1892 overleden 9-11-1892

De familie komt volgens het bevolkingsregister in april 1888 naar Amsterdam, ze komen van/uit 63/146 een code voor een plaats??/ Rotterdam??. Ze hebben op zeven verschillende adressen gewoond tussen 1888 en 1917. De meeste adressen staan in code (eventueel in het archief na te zoeken). 1e adres: Ferdinand Bolstraat 50, laatste adres Lijnbaansgracht 289 I (vanaf mei 1913). Onduidelijk is dus nog de periode dat ze aan de Weteringschans woonden (zie het verhaal van Rietje over Frans en Dick)

Opmerkelijke zaken:


De familie komt in april 1888 naar Amsterdam, echter Diederich en Franciscus zijn in 1883 in Amsterdam geboren. Woonden ze al in de buurt?? (code 63/146??). Echter Gerhard is in ‘s Gravenhage geboren. Het gemeentearchief van Den Haag heeft nu nog geen enkele internet zoekmogelijkheid op het bevolkingsregister, dus daar kom ik niet verder.
Nieuw is dat er nog een kind was (Hendrik), dat heel kort na de geboorte is overleden.
Nergens zie ik iets over het leraarschap van Diederik.

Om meer te weten te komen over Diederik “de oude”, zocht ik ook de overlijdensacte. Ook daar heb ik een kopie van in mijn bezit. Belangrijkste nieuwe zaken:
- ook hier wordt hij kantoorbediende genoemd
- hier wordt genoemd: “zoon van Gerhard Schlötjes en Pieternella Staats beiden overleden”.

Hiermee is de “oude Schlötjes” redelijk in kaart gebracht. Maar er is dus meer: weer een Gerhard Schlötjes, als nieuwe “oude Schlötjes”. Vermoedelijk in Rotterdam, immers de geboorteplaats/ huwelijksplaats van Diederik.

Ik probeerde via internet het gemeentearchief (www.gemeentearchief.rotterdam.nl) en dat bleek redelijk ver in “online” bestanden: zowel 19e eeuwse huwelijksregisters als een deel van het geboorteregister is via internet te raadplegen. Het intypen van Schlötjes leverde direct enkele hits op:

1. Gerhard Schlötjes trouwde op 31-5-1843 met Geertruijda Clara Krüger. Hij was toen 35 (dus geboren ± 1808) en was afkomstig uit “Westherbruch (Pruissen)”!!. Zijn vrouw kwam uit Leijden en was ook 35 (dus ook geboren ± 1808). Als vader en moeder van Gerhard worden genoemd: Diedrich Schlötjes en Derris Ressing die dus beiden ± 1808 minstens 20-25 jaar moeten zijn geweest. Dat betekent dat de echte “oude Schlötjes”, Diedrich, zo rond 1785 geboren moet zijn, waarschijnlijk in de buurt van Westherbruch, toen onderdeel van het Pruisische Rijk! Nader onderzoek en vergelijking met andere genealogieën op internet leer dat het waarschijnlijk Wertherbruch (bij Werth) is (en niet Westerbruch), aan de Oude IJsel, een oude burcht, militaire plaats (zie bijlage)
2. Maria Geertruijda Schlötjes, geboren Rotterdam 9-4-1844. Dochter van Gerhard en Geertruijda, hierboven genoemd en getrouwd.

3. Diederik Schlötjes (toen wonende in Amsterdam!) trouwde op 11-6-1873 met Hendrika Knoust. Hij was toen 26 (dus geboren 1847, onze Diederik), zij 27 jaar. Als vader wordt genoemd Gerhard Schlötjes, als moeder Pieternella Staats. Dit klopt met de overlijdensacte van 1917 (zie hierboven).

Maar er was wel een probleem: Gerard trouwde in 1843 met een ander: Geertruijda Krüger, en meer “hits” op de naam Schlötjes had ik niet! Ik probeerde te zoeken op Pieternella Staats, en zowaar: twee hits:

1. Gerhard Schlotjes (nu zonder puntjes) afkomstig uit “Wortherbroch” inmiddels 38 jaar, trouwt op 3-12-1845 met Pieternella Staats, 41 jaar, geboren in Rotterdam. Ook hier worden weer Diedrich Schlötjes en Derris Ressing genoemd als ouders van de bruidegom. Overigens: nu heet Ressing Bessing
2. Diederik Schlotjes (ook hier zonder puntjes) geboren Rotterdam 20-5-1847, ouders Gerhard Schlötjes en Pieternella Staats

Dus Gerhard trouwde laat (35 jaar) met Geertruijda in 1843, ze kregen een kind (Maria Geetruijda) waarna Geertruijda kennelijk overleden is (juli 1845). Gerhard trouwt opnieuw in december 1845, met Pieternella Staats, die wel al 41 jaar is, maar toch nog in 1847 een zoon krijgt: Diederik. Die heeft dus een halfzus: Maria Geertruida.
Bovenstaande Rotterdamse geschiedenis werd door mij nagezocht in de Nationale Bibliotheek (Den Haag). Daar waren op micro-fiche alle documenten terug te vinden, inclusief het doopbewijzen uit Wertherbruch .

In chronologische volgorde hadden we toen het volgende verhaal:

 

Rond ± 1770 wordt Diedrich Schlötjes geboren, vermoedelijk vlak over de grens in (West(h)erbruch, Worterbroch, waarschijnlijk: Wertherbruch bij Werth). Rond 1808 krijgt hij met Derris Ressing (of Bessing) een kind: Gerhard Schlötjes, in Duitsland (Pruissen) geboren. De Pruisen voerden toen flink oorlog met Napoleon. Volgens mijn encyclopedie (Winkler Prins, 1985) was dat gebied in die tijd een onderdeel van het Pruisische Rijk: dus is het niet onlogisch dat achter Wertherbruch Pruissen tussen haakjes staat: het is een landsaanduiding. Dat deel was overigens toen een enclave/ eiland: het echte Pruisische rijk lag richting Polen, en nog verder. Tussen de beide delen van Pruisen lag het “gewone” Duitse Rijk. De verschillende spellingen voor Wertherbruch (Westherbruch, Worterbroch) heeft waarschijnlijk met fonetisch schrift te maken. De ambtenaar wist het niet en heeft het fonetisch opgeschreven. Zie ook het verschil Ressing/ Bessing. Bovendien: alle burgerlijke standgegevens werden door vrijwilligers in de computer ingevoerd, ook hier worden leesfouten gemaakt!

Feit is dat Gerhard in 1843 in Rotterdam trouwt, een kind krijgt, zijn vrouw verliest, om daarna in 1845 opnieuw te trouwen met Pieternella Staats, bij wie hij nog een kind krijgt: Diederik, onze “stamvader”. Deze mw. Staats was in 1831 ook al eerder getrouwd, maar heeft, volgens het archief Rotterdam, toen geen kinderen gekregen. Roberts grootvader verteld hem dat Diederik een wees was. Dus waarschijnlijk geen andere kinderen.
Er is natuurlijk nog veel wat we niet weten. Er zijn nog veel vragen: wat is er met Diedrich gebeurd in Duitsland, hoe komt Gerhard in Rotterdam, had Diedrich meer kinderen, was Gerhard ook eerder getrouwd en had hij meer kinderen (en waar dan??). Kortom: waar was nog meer informatie te halen?
Ikzelf kwam via internet niet veel verder. Maar na enige tijd kreeg ik via mijn dochter Jessica, nadat ze bovenstaande gegevens had gelezen, nog twee internet-links, die ze enkele jaren geleden had bewaard, bij zoekacties naar de familienaam Schlötjes. Het waren:

http://www.flnet.nl/~0zwiersgeur01/overzicht/tak3/tak3.html
en:
http://home.wanadoo.nl/meyerman/genealogie/achterhoek.htm

Dat leidde tot diverse vondsten: de naam Schlötjes komt voor in een onderzoek in de Achterhoek. Derck Schlötjes wordt in 1800 genoemd als doopgetuige in Wertherbruch, Evangelische Gemeinde. Ook de naam Ressing komt daar veel voor. Dus lijkt dat het spoor dat we moeten volgen. In de bijlage, achter de aangevulde stamboom opgenomen, staan nadere bijzonderheden. Via hr. Zwiers van bovenbedoelde website kreeg ik desgevraagd uitvoerig antwoord (zie bijlage) over Diederich in Wertherbruch. Daaruit bleek ook dat vele (arme) mensen uit Wertherbruch in de herfst naar Amsterdam en Rotterdam trokken om er wat geld te verdienen. De meesten kwamen in het voorjaar terug. Maar sommigen, zoals onze Gerhard, bleven, trouwden er en kregen kinderen. In die Wertherbruchse tijd werd ook de familienaam min of meer vastgelegd. In de Achterhoek was het nog een veelheid aan mogelijkheden: Sloetjes, Sloëtjes, Slöetjes, Sleutjes, Schlöetjes enz. Vanaf de registratie in de Gereformeerde Gemeente in Wertherbruch vindt de naam zijn vaste vorm van Schlötjes.

Via connecties van de heer Zwiers (Herrn Weyer, Frau Regnitter, Herrn Neubauer en Herrn Fritz) kreeg ik nog meer informatie, ook over de voorvaderen van Diederich uit Wertherbruch. Zo breidde de stamboom zich nog uit naar de Achterhoek (Megchelen, Aalten, Dinxperlo, Gendringen). Het bleek mogelijk tot ± 1710 de stamboom te traceren. Hoe dan ook is duidelijk dat de naam Sloetjes (en alle andere varianten) nog steeds een weidverbreide naam is. Aannemelijk is dus dat de Achterhoek de thuisbasis van onze familie is.
Volgens heer Zwiers is het moeilijk om verder terug te gaan: de registratie in de kerk van Gendringen begint pas in 1741.

Overigens blijven er ook onduidelijkheden over het “prille begin” van de stamboom. Hr. Zwiers houdt het om Gerrit Sloetjes, Hr. Fritz denkt dat Jan Sloetjes de oudste voorvader is. Zie de diverse bijlagen. Voor de stamboom kiezen we voor de gegevens van hr.Zwiers, vooral op basis van de leeftijd van Berend.  

 

Interessant blijft ook de vraag wat er met Maria Geertruida, geboren april 1844, gebeurd is, de dochter van Gerhard en Geertruida Krüger. Haar moeder overleed heel snel (volgens overlijdensacte bij tweede huwelijkssluiting van Diederik in juli 1845 in Hamminkeln, Duitsland), waarna Gerhard opnieuw trouwde met Petronella Staats in december 1845 en een tweede kind kreeg: onze Diederik. Deze werd op 14 jarige leeftijd wees, maar uit de familie-overlevering wist hij niet beter of hij was enig kind. Vermoedelijk is Maria Geertruida gebleven bij de familie in Hamminkeln in Duitsland, vanwaar haar moeder wellicht afkomstig was (weliswaar in Leiden geboren, maar misschien ook een kind van een Duitse “gastarbeider”). Ze zal daar dan vermoedelijk als Krüger opgevoed zijn (naam van haar moeder).
Robert schreef daarover: “Ik vermoed dat toen Gerhard zijn eerste vrouw verloor, dat zijn dochter Maria gewoon bij de Krügers in Hamminkeln is achter gebleven en werd misschien ook bekend als een van de Krüger familie. Ik heb gezien van de telefoon gids van Hamminkeln dat er nog ongeveer twintig mensen zijn die als familie naam Krüger hebben. Ik heb in mijn onderzoek op de internet niets gezien betreffend een trouwdag van Maria Schlötjes noch haar dood. Dat is gewoon niet te vinden in de Nederlandse archieven die op de internet te vinden zijn. De basis van mijn idee betreffende Maria (misschien bekend als Maria Krüger) is dat mijn vader heeft nooit over haar gesproken en wist niet van haar bestaan. Mjin vader vertelde dat zijn grootvader (halfbroer van Maria) een wees was, en uit ons onderzoek klopt dat. Hij heeft beide ouders verloren toen hij pas 14 jaar oud was. Het is mogelijk dat mijn vaders grootvader (de zoon van Gerhard) niets wist over Maria zijn halfzuster. Hij heeft zijn kinderen niets anders verteld dan dat hij een wees was. Het is dus volgens mij mogelijk dat Gerhard nooit over Maria heeft gesproken in het gehoor van zijn zoon uit het tweede huwelijk.”
Hij schreef daar nog over met herr Fritz die in Hamminkeln woont, maar dat gaf geen oplossing. Hij schreef aan Robert:
 

Sehr geehrter Herr Schlotjes,
Ich bedanke mich für die Anfrage, muss sie aber leider enttäuschen, ich besitze keine Unterlagen über Maria Gertruida Schlötjes. Ich wohne zwar in Hamminkeln, habe aber leider weder Daten der katholischen noch der evangelischen Kirche von Hamminkeln in meinem Computer. Ich habe noch keinen Gefunden, der sich die Mühe gemacht hat, die Daten aus den Kirchenbüchern abzuschreiben. Wenn ich in Zukunft Daten aus diesen Kirchen erhalten sollte, werde ich mich bei ihnen melden und werde dann versuchen ihnen weiterzuhelfen.
Mit freundlichen Grüßen, Alfred Fritz:
sommige vragen zullen wel nooit meer een antwoord vinden……

Uittreksel Veerbeek-parenteel (Hr. Zwiers)

Daarin stond de nadere aanwijzing voor verder zoeken in Wertherbruch!

IVn Catharina Margaretha RESSING
Geb. op 30-10-1840 te Wertherbruch
Dr. van Gerhard RESSING (zie IIIk) en Gertrude TERHUF.
Tr. op 19-05-1870 te Wertherbruch Johann Heinrich TERMATH (zie Vc).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder Vc).
IIIl Mechtilde RESSING
Geb. op 13-03-1805 te Wertherbruch, ged. op 16-03-1805 te Wertherbruch (get.: Henr.Köning aus Werth, Derris Ressing en Anna Cath.Ressing)
Dr. van Johann Diedrich RESSING en Johanna VEERBEEK (3) (zie IIg).
Tr.kerk op 02-05-1827 te Wertherbruch Johann ABRAHAM
Geb. op 31-08-1805 te Wertherbruch
Zn. van Johann ABRAHAM en Ida POLLMANN.

IIIj Johann Wilhelm RESSING
Geb. op 15-01-1800 te Wertherbruch, ged. op 21-01-1800 te Wertherbruch (get.: Bernd Klammer , Derck Schlötjes en Annecken Lensing)
Zn. van Johann Diedrich RESSING en Johanna VEERBEEK (3) (zie IIg).
Tr. op 06-01-1819 te Wertherbruch Henriette JOORMANN
Geb. op 27-04-1779 te Wertherbruch
Dr. van Jan JOORMANN en Margaretha MOMBECK.


Vervolgonderzoek/ informatie Hr. Zwiers

Van de Heer Zwiers (van het Veerman-parenteel, zie websites bibliografie) ontving ik de volgende reactie:
Zijn adres is: J.W.Zwiers, Bernhardlaan 13 - 4, 6824 LA Arnhem, tel. 026-4436001

Hallo Jaap,
Dank voor je mail,

Wel iets van je voorouder Schlőtjes gevonden.
De geboorte van Derk en Derris is in de kerkboeken van Wertherbruch niet gevonden, evenzo geen huwelijk. In Wertherbruch.

Doordat de Heer van Culemborg een tijd de "zetbaas" in Wertherbruch was , is er ook een Nederlandstalige dominee geweest, die in de kerkboeken veelal zijn eigen schrijfwijze gebruikte, dus Derk i.p.v. Diederich. De diverse schrijfwijzen ontstonden door analfabetisme van de eenvoudige mensen en de eigen opvatting van de schrijver. Bovendien speelde het plaatselijke dialekt ook een rol. Het woord Schlötjes word in Duitsland uitgesproken zoals wij de geschreven naam Sleutjes uitspreken.In dialekt wat korter, dus Slutjes. In de regio Dinxperlo,Aalten werd Schlöetjes/ Slöetjes/ Sloëtjes/ Sloetjes/ Sleűtjes geschreven. Als men in ondertrouw ging werd de huwelijksakte al opgesteld met de namen zoals ze in het uittreksel van het doopboek/geboorteregister door een dominee/gemeenteambtenaar werden genoteerd !!!

De burgerlijke stand zoals we die hier kennen is in het Duitse Rheinland pas na 1870 ongevoerd. Gegevens voor die datum kunnen alleen in Kerkboeken gevonden worden. Dat is een moeilijke klus , want die kerkboeken liggen deels in een archief van de Evangelische Kirche in Brűhl , deels nog bij de plaatselijke pastorieën. Eigenlijk moet je eerst een soort gids in het betreffende dorp weten te vinden, die weet waar de kerkboeken liggen en of ze wel te raadplegen zijn.

Wat Wertherbruch betreft had ik geluk dat de oud-archivaris van Dinxperlo, Bernhard Dorrestein via via een Kerkboek van Wertherbruch mocht lenen en dat boek op A3 formaat mocht kopieeren. Van deze kopieen mocht ik een index op de namen maken, waaruit de de onderstaande gegevens komen, zie ook bijlage schlot.xls. Deze kopieën liggen in het gemeente archief van Aalten. Als u daar een onderzoek wilt doen moet je eerst via Streekarchief Achterhoek 0314-177171 een afspraak maken, wegens de beperkte bezoekers-capaciteit.

In het kerkboek van Wertherbruch vond ik deels ook de attestaties, een soort verhuisregisters van de kerklidmaten. (is niet in het index bestand opgenomen !!!)
Opvallend was dat er telkens in de herfst een aantal mannen/vrouwen naar Amstelredam, Rotterdam en andere steden in ons land vertrokken om daar te werken, om later in het voorjaar weer terug te keren. Dus toen ook al "gastarbeiders", waarvan er een enkele hier is blijven "hangen". Waarschijnlijk is Uw voorvader wel zo'n geval.

Met vriendelijk groet,
Jan Zwiers

bijlage Schlotjes.xls

I Derk/Died(e)rich SCHLÖTJES, geboren circa 1764, overleden op 24-12-1829 te Wertherbruch, ook wel Theodor en Schlöetjes genoemd/geschreven.

Gehuwd voor de kerk circa 1789. In Wertherbruch geen huwelijk gevonden !! Echtgenote is Derris RESSING, geboren circa 1767.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth SCHLÖTJES, geboren op 14-05-1791 te Wertherbruch (getuige(n): Catharina Hasekamp,Aeltjen Ressing en Jan Bruns).

2. Bernd SCHLÖTJES, geboren op 19-08-1793 te Wertherbruch (getuige(n): Gerhard Ressing,Johanna Veerbeeck en Arnold Hasekamp).

3. Anna Geertruid SCHLÖTJES, geboren op 28-11-1796 te Wertherbruch (getuige(n): Gerhardus Exo,Wilhelmina Ressing en Anna Margaretha Seldenrick), overleden op 17-12-1796 te Wertherbruch, 19 dagen oud.

4. Arnoldus SCHLÖTJES, geboren circa 1797 te Wertherbruch, overleden op 19-02-1798 te Wertherbruch.

5. Johann Henrich SCHLÖTJES (zie II hieronder).

6. Dilia SCHLÖTJES, geboren op 10-12-1803 te Wertherbruch (getuige(n): Anna Catharina Lensing,Gerrit Krebbing,Ennecken Ressing en Aaltjen Schwining), overleden op 27-12-1803 te Wertherbruch, 17 dagen oud.

7. Aaltjen SCHLÖTJES, geboren op 10-12-1803 te Wertherbruch (getuige(n): Gerrit Ressing,Jan Derk Lensing ,Johannes Berkel en Hendrina Hasekamp), tweeling.

8. Gerhard SCHLÖTJES, geboren op 25-09-1807 te Wertherbruch (getuige(n): Johannes Regenitter, Aaltjen Hasekamp,Henrich Bauhaus en Johannes Berkel), op 24-03-1826 doet Gerhard geloofsbelijdenis voor de Evangelische Kirche Wertherbruch.

9. Bernhardina SCHLÖTJES, geboren op 02-04-1815 te Wertherbruch (getuige(n): Eberhardina Bruns, Johan Regenitter,Arndt Hendrich Musholt en Anna Catharina Exo).


II Johann Henrich SCHLÖTJES, geboren op 24-02-1800 te Wertherbruch (getuige(n): Dilia Exo-Hasenkamp, Goosen Bauhaus en Gerrit Krebbing), ook wel Jan Hendrik genoemd/geschreven.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 21-04-1831 te Wertherbruch met Annecken (Anna) EXO, 26 jaar oud, geboren op 20-12-1804 te Wertherbruch, dochter van Gerhardus EXO, landbouwer, en Aaltjen Aleida MUSHOLT.

Uit dit huwelijk:

1. Theodora SCHLÖTJES, geboren op 24-11-1831 te Wertherbruch.
2. Gerhard Benhard SCHLÖTJES, geboren op 09-04-1834 te Wertherbruch.
3. Elisabeth Margaretha SCHLÖTJES, geboren op 04-02-1836 te Wertherbruch.


Reactie van Frau Regnitter (Munsterland, Lüdinghausen)

Hallo Herr Schlötjes,

Ein wenig kann ich Ihnen helfen. Ich besitze die Ztschr. "Mitteilungen aus dem Schlossarchiv Diersfordt und vom Niederrhein Beiheft XXI" Darin sind die
Kirchenbuchaufzeichnungen von Wertherbruch/ ref. von 1743 - 1823.
auf Seite 223 steht:

*1790 Mai 11* oo J.G. *Derk Schleutjes* aus Mecheln gebürtig, alt 22
Jahr, mit der Jungfer *Derris Reßing,* alt 23 Jahr.

Derk Schleutjes (Schlötjes) kommt aus Mecheln. Ich weiß nicht, welcher Ort damit gemeint ist. Hamminkeln wurde damals meist mit Minkeln bezeichnet. Aber seine Ehefrau Derris Reßing wurde in Wertherbruch geboren:

Seite 157:
*1767 Aug 2 ** Joh. Berndt Reßing und Eliesab. Seldenryck ihre Tochter
*Dergs Reßing*, P:
Henr. Koopman, Wilhelm. Bolte gnt. Exo und Johanna Blecking gnt. Schwining.

Weiter fand ich auf Seite 218 die Heirat ihrer Eltern:
S.218
*1750 Apr 28 *oo* Jan Berndt Reßing,* J. G., und *Eliesabetha Seldenryck*, J.T. von Ißelburg.

Folgende Geburten der Kinder des Ehepaares *Derk Schlötjes und Derris Reßing *fand ich:
Derk Schlötjes war Bote in Wertherbruch. Über ihn müßte es vielleicht weitere Urkunden
geben. Allerdings weiß ich nicht, in welchem Archiv man suchen müßte.
14.05.1791 Tochter Elisabeth (S.175)
19.08.1793 Sohn Berndt (S.177)
28.11.1796 Tochter Anna Gertrud (S.179)
18.01.1798 Sohn Arnoldus (S.180)
24.02.1800 Sohn Jan Henrich (S.181)
10.12.1803 Zwillinge Aaltjen
Dilia (S.185
25.09.1807 Sohn Gerhard (S.191)

Ein Kind fehlt mir, wenn es 9 sein sollen. Das habe ich wohl übersehen.
Von den angeführten Kindern könnte ich Ihnen auch die Taufzeugen herausschreiben.

Oudste voorvader Gerrit of Jan

Via hr. Zwiers en herr Fritz werden ons diverse uitgebreide stambomen aangeleverd. Met name over de oudste Schlötjes/ Sloetjes bestaat onduidelijkheid. Hr. Zwiers komt met Gerrit, Herr Fritz met Jan (gehuwd met Janna Manschot). In onze stamboom kozen we voor Gerrit (in verband met de leeftijd van Berent).

Hr. Zwiers stuurde ons (o.a.) uit het gemeentearchief Arnhem de navolgende geslachtslijsten:

I Gerrit Schlötjes.
Afkomstig uit Mechelen.
Kinderen:
1. Beren(d)t Schlötjes, geb. circa 1738 Mechelen ? (zie II).
2. Albert Schlötjes, otr. 15‑05‑1768 Gendringen, tr. kerk 12‑06‑1768 ald. Maria Lavoij.
Uit Mechelen. Dr. van Jannes Lavoij en Wesselina Keuper.

II Beren(d)t Schlötjes.
In trouwboek 1764 Slöetjes genoemd/geschreven.
Geb. circa 1738 Mechelen ? Otr. (1) 04‑11‑1764 Gendringen, tr. kerk 25‑11‑1764 ald. Dersken Heijdeman. In het trouwboek van Gendringen staat afkomstig van de Estijser onder Aalten. Dr. van Stoffel Heijdeman. Otr. (2) 06‑08‑1767 Gendringen, tr. kerk 30‑08‑1767 ald. Dersken Swining. Afkomstig uit Millingen Dtl. Geb. circa 1741, dr. van Gerrit Swining.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Schlötjes, ged. 22‑09‑1765 Gendringen.
Uit het tweede huwelijk:
2. Derck Schlötjes, ged. 14‑08‑1768 Gendringen (zie III).

Bovendien stuurde hij een lijst van een “mogelijke broer”

I Jan Sloetjes, tr. Janna Manschot.
Uit dit huwelijk:
1. Aalbert Sleutjes, geb. Gendringen (zie II).
2. Jenneken Sloetjes, ged. 25‑04‑1744 Gendringen.
3. Berent Sloetjes, ged. 09‑05‑1745 Gendringen.
4. Jenneken Sloetjes, ged. 14‑01‑1748 Gendringen.
5. Gertruijd Sloetjes, ged. 22‑03‑1750 Gendringen.
6. Willem Sloejtjes, geb. 23‑07‑1754 Gendringen.
7. Gerhardus Sloetjes, ged. 27‑08‑1758 Gendringen.

II Aalbert Sleutjes.
Ook wel Slootjes genoemd/geschreven.
Geb. Gendringen. Mechelen, ged. 21‑05‑1741 Gendringen (get.: Tonnis Keuper en Eugen Oberinck), otr. 13‑06‑1773 Dinxperlo, tr. kerk 04‑07‑1773 Gendringen Jantjen Veelders, geb. Dinxperlo. Heurne "AlofJanshuus", ged. 12‑04‑1750 Dinxperlo, dr. van Aloff Jan Veelders en Lijsken (Elisabeth) Brunsink. Uit dit huwelijk:
1. Berendina Sleutjes, geb. 06‑08‑1778 Gendringen.
2. Jan Willem Sleutjes, geb. 04‑09‑1779 Gendringen (zie IIIa).
3. Elias Sleutjes, geb. 15‑11‑1783 Gendringen.
4. Jenneke Sleutjes, geb. 29‑10-1786 Gendringen (zie IIIb).
5. Hendrik Sleutjes, geb. 22-11-1789 Gendringen.


Van Hr. Fritz ontvingen we de navolgende lijsten:

“Eine Taufe eines Derk Sloetjes habe ich in Gendringen gefunden. Dort kommt der Name „Sloetjes“ des öfteren vor.

*14.08.1768, Derk - Eltern: Berent Sloetjes & Dersken Swinnings - Gendringen reformierte Gemeinde.
Dieses Ehepaar hat am 30.08.1767 in Gendringen geheiratet.
Berent Sloetjes war in erster Ehe mit Dersken Heidemann verheiratet, die aus Aalten stammte:
Aalten reformierte Gemeinde: oo01.11.1764, Berend Sloetjes, Jonge Man "in Gendringen" en Dersken Heijdeman, Jonge Dochter in Aalten "op de Estijzer"
Gendringen reformierte Gemeinde: oo25.11.1764, Berend Slöetjes & Dersken Heidemans
Aus dieser Ehe ging ein Kind hervor:
*22.05.1765, Hendrik - Gendringen ref.Gemeinde

Berent Sloetjes wurde als Sohn von Jan Sloetjes & Janna Manschot geboren, eine Eheschließung dieses Paares habe ich leider nicht gefunden.
*09.05.1745, Berent - Eltern Jan Sloetjes & Janna Manschot – Gendringen
Seine Geschwister/ Bruder:
*21.05.1741, Albert - Jan Sloetjes & Janna Manschot - Gendringen/ref. Gemeinde
oo12.06.1768 Gendringen: Albert Sloetjes & Maria Laroy
oo04.07.1773 Gendringen, ref. Gemeinde/ Dinxperlo, ref. Gemeinde (Lf-Nr: 1790): Aalbert Slootjes, Zv Jan Slootjes, Mechelen, Gendringen & Jantjen Veelers, Dv Aloff Jan Veelers, Dinxperlo, De Heurne
*26.04.1744, Jenneke - Jan Sloetjes & Janna Manschot - Gendringen/ref. Gemeinde
*14.01.1748, Jenneken - Jan Sloetjes & Janna Manschot - Gendringen/ref. Gemeinde
*22.03.1750, Gertruydt - Jan Sloetjes & Janna Manschot - Gendringen/ref. Gemeinde
*20.02.1752, Jan - Jan Sloetjes & Janna Manschot - Gendringen/ref. Gemeinde
*23.06.1754, Willem - Jan Sloetjes & Janna Manschot - Gendringen/ref. Gemeinde
*27.08.1758, Gerhardus - Jan Sloetjes & Janna Manschot - Gendringen/ref. Gemeinde”
Op de volgende website:
http://pardus-larus.student.utwente.nl/gerrit/alg-ger/heerlijk/aalten/10342.htm
vond Robert nog de volgende vermelding van Jan Sloetjes:
Gezinsblad
Jan Sleutjes, alias: Slootjes, geb. berekend ± 1709 te Megchelen (Gem. Gendringen)

Gehuwd berekend ± 1740 met:
Janna Manschot, geb. berekend ± 1709, dochter van Jan Manschot en Engele Clossen
1) Berend Slaatjes, geb. berekend ± 1740 te Gendringen, ovl. berekend voor 1.1803, woonplaats(en): Mechelen (?)
Ondertrouwd berekend 1 nov 1764 te Aalten met:
Derske Heijdeman, geb. berekend ± 1743

Het is dus toch moeilijk om een keuze te maken tussen Gerrit en Jan…..

Aanvullingen Mw. Bouman

In december 2007 kreeg ik email van mevrouw R.H. Bouman als reactie op deze vraag op de website die het raadsel oploste. Hij schreef:

"Hallo Jaap, 

Voor wat betreft de vader van Berent Slöetje, de tekst van de trouwakte in 1764 luidt als volgt:

Den 4 nov (1764), Berent Slöetjes, zoon van Gerrit Slöetjes uijt Mechelen onder Gendringen, en Dersken Heijdemans, dogter van Stoffel Heijdemans van den Estijser onder Aalten. Deese zijn den 25. nov. hier gecopuleert.

Hij is dus wel degelijk een zoon van Gerrit en niet van Jan.

Zoals je zelf al op je website vermeldt is deze Jan vermoedelijk een broer, maar zonder de trouwakte is dit (nog) niet te bewijzen.

 Als je interesse hebt kan ik je nog wel helpen aan wat overlijdensdata van de familie Sloetjes in Megchelen. Ook heb ik een boek waarin een stuk staat over het stamhuis van de familie (de Bergstede in Megchelen), alleen is tot nu toe zeker dat Jan en zijn afstammelingen er gewoond hebben, ik weet niet of Berent er ook geboren is. In 1661 woont er al een Gerret Sloeutiens. Als je het leuk vindt kan ik het wel scannen en mailen."

Gerrit Sloetjes, geb. omstr. 1700, overl.  Megchelen 12 juli 1770, tr. Altien Miggelbrink,overl. Megchelen 12 maart 1769.
kinderen van Gerrit en vermoedelijk ook van Altien Miggelbrink: 

1. Berent Sloejtjes, geb. Megchelen?, overl. Megchelen 31 jan. 1769,
tr. 1e Gendringen 25 nov. 1764 Dersken Heideman, geb. IJzerlo (Aalten)?, ged. Aalten 12 juli 1733, overl. Megchelen 28 febr. 1767, dr. van Stoffel en Geertje Heideman; tr. 2e Gendringen 30 aug. 1767 Dersken Swinings, geb. Millingen?, dr. van Gerrit.

2. Albertus Sloetjes, geb. Megchelen? omstr. 1736, overl.  Megchelen 2 april 1811,
tr. Gendringen 12 juni 1768 Maria Laroij, geb. Megchelen?, overl. Megchelen 8 maart 1786, dr. van Jannes en Wesselina Keupers.

Uit het eerste huwelijk Berent: 1. Hendrick Sloetjes, geb. Megchelen?, ged. Gendringen 22 sept. 1765, overl. Dinxperlo 18 maart 1820, tr. Dinxperlo 16 jan. 1803 Jacomina Lammers, geb. De Heurne (Dinxperlo), ged. Dinxperlo 19 nov. 1780, dr. van Gerrit Hendrik en Barendjen ter Horst.

Uit het tweede huwelijk Berent:2. Derck Sloejtjes, ged. Gendringen 14 aug. 1768

Genealogie Jansen

Op internet ontdekte ik dat het grootste deel van onze genealogie ook opgenomen is in de Genealogie Sloetjes, onderdeel van de Genealogie Jansen. In te zien met de navolgende link.

http://83.119.87.16:1234/genealogiejansen/parenteel%20sloetjes.htm

 

Curiosum, onopgelost

Op een Amerikaanse website (inventarisatie van oude grafzerken!) vonden we deze foto van een grafzerk: Getrude Schloetjes, gestorven 1 februari 1852, 80 jaar oud. Staat Iowa, Scott-kerkhof. Onduidelijk bleef hoe Gertrude in ons familie-onderzoek te plaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Start Omhoog Schlötjes Verhalen New Zealand Connection Onderzoekgeschiedenis Geografie/Geschiedenis Stamboom Schlötjes

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan jaap@schlotjes.nl