Schlötjes Familie            contact of vragen?
                                   Start Glasinlood en Tiffany Bédoin/ Provence Schlötjes Familie

Start
Schlötjes Verhalen
New Zealand Connection
Onderzoekgeschiedenis
Geografie/Geschiedenis
Stamboom Schlötjes

Genealogie familie Schlötjes

Inleiding

Robert Schlötjes, die in Nieuw Zeeland opgroeide en er nog woont, besloot in september/oktober 2004 zijn familie in Nederland een brief te schrijven. Hij was begin vijftiger jaren met zijn ouders geëmigreerd, en wilde toch graag wat meer weten over zijn roots. Via internet zocht hij op de naam Schlötjes en vond mijn adres en dat van mijn dochter Jessica in Utrecht. Zo werd ik, Jaap Schlötjes, door hem uitgedaagd wat meer over onze familie te weten te komen. Ikzelf was dat al langer van plan, maar het was er nog niet van gekomen. Eén van de redenen om dat te doen was ook, dat ik ooit van mijn vader, Dick Schlötjes, een tas gekregen heb waarin schilderspullen zaten, maar waar, naar pas veel later bleek, ook een grote map in zat met correspondentie uit de periode 1938-1942: tussen mijn vader en mijn moeder, maar ook met anderen, zoals broer, zuster, moeder, ooms en tantes. Ik ben in 2003 begonnen deze correspondentie uit te tikken, omdat het ook als tijdsdocument wel interessant is. Ik heb nu ongeveer 1/6 gedaan, bijna 50 getypte pagina’s.

familie Jaap en Ineke SchlötjesVia e-mail wisselden Robert en ik gegevens uit, hij verschafte me de adressen van andere, nog levende, familieleden met de naam Schlötjes: van Tante Rietje in Meppel en Oom Thon (die getrouwd was met een Schlötjes) in Heemstede. Die heb ik aangeschreven. Van Rietje kreeg ik een uitvoerig antwoord terug (hierna opgenomen), Oom Thon gaf aan geen belangstelling voor dit onderzoek te hebben.

Wat me vooral interessant voorkwam, was het feit dat er veel meer familie bleek te zijn dan ik ooit geweten heb. Vanaf 1953 woonde ik met mijn ouders en zus in Haarlem, waar vlakbij in Heemstede Oom Frans en zijn familie woonde. We zijn er in mijn beleving nooit op bezoek geweest, alhoewel ik me heel vaag wel een ontmoeting met oom Dick herinner. Een echt antwoord op deze vraag heb ik overigens bij dit onderzoek niet gevonden. Roberts moeder in Nieuw Zeeland bevestigt wel het idee dat ik had: de overgang van mijn vader naar het katholieke geloof (van mijn moeder) kan een verwijdering betekend hebben. Ze herinnert zich daar ooit met oom Frans over gesproken te hebben: het verschil in geloof (protestant-katholiek) leidde toen tot grote verdeeldheid, net zoals trouwens in Nieuw Zeeland, in die tijd. Zelf was ze ook katholiek van huis uit, maar niet meer praktiserend.

 

 

 

Het stamboom-onderzoek

Het onderzoek bestond uit heel veel kleine stapjes, zoals:

- internetonderzoek (o.a. Genlias en archieven Rotterdam en Amsterdam) zie ook:

                            http://stamboomgids.nl 
 

- archief-onderzoek in Amsterdam en Den Haag (Nationaal Archief, Bureau voor Genealogie))
- druk mail-verkeer tussen mij en Robert in Nieuw Zeeland
- brieven en e-mail wisselen met andere onderzoekers waar in stamboomonderzoek de naam Schlötjes zijdelings opdook, zoals de heer Zwiers (Arnhem) en heer Fritz (Hamminkeln, Duitsland)
- tussentijds maakte ik overzichten en verzamelingen voor commentaar door Robert, Rietje, mijn zus José en mijn eigen kinderen.

Uiteindelijk ontstond daaruit een stamboom die de mannelijke lijn van de familie tot ± 1660 weergeeft. Vóór die tijd konden we niets meer vinden: de kerkboeken in Gendringen beginnen pas in 1741. Wat voor 1660 gebeurd is zal wel duister blijven. Grote lijnen in het onderzoek:

- de familie stamt uit de Achterhoek, omgeving Dinxperlo, Gendringen, Megchelen. De eerst bekende Schlötjes (gespeld als Gerret Sloeuties/ Slaetijes) komen we rond 1660 tegen, als pachter van een boerderij in Megchelen, genaamd Bergstede.

- Rond 1790 is een familie-lid (Derck/Diedrich) vanuit Megchelen getrouwd in Wertherbruch, even over de grens in Duitsland, toen Pruisisch gebied. De achternaam Sloetjes verduitste tot Schlötjes, zijn voornaam van Derck naar Diederich. Vandaar uit is een zoon (Gerhard) rond 1830 in Rotterdam gaan werken, alwaar hij rond 1845 twee keer trouwde: uit zijn tweede huwelijk werd Diederik geboren, de stamvader van onze familie. Deze Diederik is uiteindelijk in Amsterdam terecht gekomen, en zijn kinderen zijn de voorouders van de huidige generatie.
- Van oudsher waren de familie-leden eenvoudige handwerkers: dagloners, smid, landarbeiders. Diederich was in Wertherbruch overigens ook bode (stadhuis, zie brief van Frau Regnitter). De veronderstelling is dat rond 1830 in de 19e eeuw vanuit Pruisen veel arme landarbeiders naar Rotterdam trokken om daar te kunnen werken, deels als seizoensarbeid, soms definitief, zoals Gerhard. Gerhard was overigens smid. Latere generaties behoorden meer tot de witte boorden.

- De familienaam is van oudsher heel verschillend gespeld. Waar wij trots zijn op onze exclusieve schrijfwijze Schlötjes, werd deze naam in de Achterhoek heel divers gespeld: Sloeutiens, Sloëtjes, Schlöetjes, Slaatjes, Schlöetjes, Sloejtjes, Sleutjes, Schlöëtjes, Schleutjes en Sloetjes zijn de variaties die we tegenkwamen. In de Achterhoek, omgeving Dinxperlo, wonen nog steeds veel mensen met de naam Sloetjes, vermoedelijk dus “verre” familie.

De naam Schlötjes wordt waargenomen vanaf de vestiging van Diedrich in Wertherbruch (± 1780).
- Bij terugkomst van de familienaam in Nederland (via Gerhard in Rotterdam) is het Schlötjes gebleven, tot op heden. In Nederland ben ik overigens de enige (en dus laatste) mannelijke tak van de familie
- Tijdens en na de oorlog hebben ook tante Rietje en Nellie het trema laten vallen, als protest tegen de Duitsers. In de Noordstarfamilie was een zuster en haar zoon die werkte als bewaker in een Jodenkamp. Dit leverde grote verwijdering in de Noordstar-familie op. Inmiddels gebruikt Rietje het trema weer.
- Roberts vader, Jan, is het trema altijd blijven gebruiken, ook in Nieuw-Zeeland. In het dagelijks gebruik hebben zijn kinderen het trema laten vallen, en zo vormde zich dus weer een nieuwe variatie op de naam: Schlotjes. Sinds ons onderzoek voeren Robert en Gabriël (zoon van René) ook weer de naam Schlötjes.
- Als ik naar de familiegeschiedenis kijk, is het overigens verwonderlijk dat ik Jaap heet. Ik sta immers in rechte lijn met de volgende reeks: Diedrich – Gerhard – Diederik – Gerhard - Diederik. Ik had dus Gerhard moeten heten (en mijn zoon, die ik niet heb: Diedrich)…… In Nieuw Zeeland draagt René Diederich als tweede naam. En Gabriël is van plan Diederich aan zijn naam te laten toevoegen.

Inhoud

Op deze site staan de navolgende zaken verzameld:

Herinneringen, feiten, data en foto’s:
- van Tante Rietje uit Meppel (geboren 1919)
- van Jaap Schlötjes uit Heemstede (geboren 1946)
- van Robert Schlötjes uit Nieuw Zeeland (geboren 1951)

Het onderzoek:
- een verslag van archief- en internetonderzoek (o.a. in Amsterdam, Den Haag)
- diverse genealogieën van mensen die ons geholpen hebben

- wat geografie en geschiedenis
- een proeve van een stamboom van de familie Schlötjes vanaf ± 1660

laatste update: woensdag 18 februari 2015 16:00

 

Start Glasinlood en Tiffany Bédoin/ Provence Schlötjes Familie

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan jaap@schlotjes.nl